ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใน กกท. ภาค 4

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใน กกท. ภาค 4 โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 4 ร่วมในพิธี ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา