ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใน กกท. ภาค 3

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใน กกท. ภาค 3 โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายวินัย ทองรัตน์ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วม ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา