ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุพนักงาน กกท. ประจำปี 2563

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุพนักงาน กกท. ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา