ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายกีฬาภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายกีฬาภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา