ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินผล เรื่อง “เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers)”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินผล เรื่อง “เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers)” โดยมี นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, ผู้บริหารและพนักงาน กกท. เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา