ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการจัดรับ RACE PACK แบบ New Normal ของงานวิ่ง “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2020” และงาน EXPO

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการจัดรับ RACE PACK แบบ New Normal ของงานวิ่ง “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2020” และงาน EXPO ณ ห้องดอยตุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา