ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานปล่อยตัวการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ ไทยแลนด์ ดอยอินทนนท์ by UTMB 2020 ร่วมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ณ จุดปล่อยตัวนักกีฬา บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานปล่อยตัวการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ ไทยแลนด์ ดอยอินทนนท์ by UTMB 2020 ร่วมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ณ จุดปล่อยตัวนักกีฬา บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พ.ย 2563 ที่ผ่านมา

การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการไทยแลนด์ ดอยอินทนนท์ by UTMB 2020 ในวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการจัดการแข่งขัน โดยมี ดร.ก้องศักด เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาในระยะทาง 10 กิโลเมตร และได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ภายหลังการแข่งขัน ดร.ก้องศักด ทำการมอบรางวัลแก่นักกีฬา ในระยะ อินทนนท์ 5 นอกจากนี้ นายณัฐวุฒิ ได้ร่วมมอบรางวัลในระยะทาง อินทนนท์ 6 อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ ไทยแลนด์ ดอยอินทนนท์ by UTMB 2020 ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านสาธารณสุข และความสามารถในการจัดกีฬามวลชนรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยเป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่จัดขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยในประเทศ และต่างประเทศอีกครั้ง