ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา