ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาเเห่งชาติ ประจำปี 2563 – 2564 ครั้งที่ 4/2563

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาเเห่งชาติ ประจำปี 2563 – 2564 ครั้งที่ 4/2563 ที่ ห้องประชุม1 ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา