ตรัง เสนอที่พักนักกีฬาฟรี หากได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดตรังขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายปัญญา หาญลำยวง กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายธัชนาถ ทองประกอบ กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ คณะผู้แทนของกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดตรัง ร่วมประชุมการนำเสนอ ณ ห้องนครา บอลลูมโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ที่ผ่านมา

หลังจากคณะกรรมการฯ ได้เดินทางสำรวจความพร้อมสนามแข่งขันหลักๆ และสถานที่พักนักกีฬาบางแห่ง และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย1.สนามกีฬาจังหวัดตรัง ใช้เป็นสถานที่จัดทำพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และแข่งขัน กรีทา สระว่ายน้ำ ๕๐ เมตร เทนนิส ลานเรือพระ(สำหรับเป็นสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา 2.สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) โรงพลศึกษา ๔,๐๐๐ ที่นั่ง 3.สนามกีฬา/หอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 4.สนามกีฬา/หอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง 5.สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรัง 6. สนามกีฬา/หอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 7.โรงแรมตรัง 8. โรงแรมธรรมรินทร์ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการพิจารณาความพร้อมต่อไป

โดยในที่ประชุมทางจังหวัดตรังได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของการจัดการแข่งขัน ในเรื่องระบบรูปแบบการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ให้มากที่สุดเพื่อยกระดับให้มากกว่าการแข่งขันที่ผ่านๆ มา และจะดึงภาคเอกชน ในกลุ่มธุรกิจ โรงแรม/อาหาร/การท่องเที่ยว มาร่วมให้บริการและต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี รวมไปถึงสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการกีฬาภายในจังหวัดตรัง

นอกจากนี้ทางจังหวัดตรังได้เสนอข้อพิเศษต่อคณะกรรมการฯ โดยจะจัดเลี้ยงอาหารเช้านักกีฬา/เจ้าหน้าที่ทีมในสถานที่พักทุกแห่ง จัดให้มีอาสาสมัคร (Volunteer) ดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน จัดให้มีการนำเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกวัน จัดสถานประกอบการทุกประเภทร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยให้สิทธิพิเศษการเข้าใช้บริการกับนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ทีม/คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และจัดสถานที่พักสำหรับนักกีฬาฟรี

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีกำหนดเดินทางไปสำรวจความพร้อมและรับฟังการนำเสนอของจังหวัดต่อไปที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 3 พ.ย. และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4 พ.ย. 63 ต่อไป