ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่องเทคนิค การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00-15:00 น.