นครสวรรค์ เสนอตัวจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และเยาวชนแห่งชาติ 38 เตรียมติดตั้ง Smart Pole ทั่วจังหวัด ใช้งานควบคู่ผ่านโมบายแอป อำนวยความสะดวกนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดนครสวรรค์ ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ. 2569) และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2565) โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ, คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ, คณะผู้แทนของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมการนำเสนอ ณ ห้องประชุม 3/3 ชั้น 3 เทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

หลังจากคณะกรรมการฯ เดินทางสำรวจความพร้อมสนามแข่งขันหลัก และสถานที่พักนักกีฬา เมื่อวานนี้ (9 พฤศจิกายน) ประกอบด้วย 1.เทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถติดตามการจราจรภายในจังหวัดได้อย่างทั่วถึง 2.สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสำรวจความพร้อมด้านสนามแข่งขันฯ สถานที่จัดพิธีเปิด-ปิด, สนามฟุตบอล, โรงยิม 4,000 ที่นั่ง และสระว่ายน้ำ 3.สนามกีฬายิงปืนศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 6 4.สนามกีฬาบึงบอระเพ็ด ประกอบด้วย สนามฟุตบอล (ใช้ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล) และอาคารเอนกประสงค์และสัมมนา (ใช้ในการแข่งขันกีฬาลีลาศ และเทควันโด) 5.โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทำการสำรวจสนามฟุตบอล จำนวน 3 สนาม (ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬายิงธนู), โรงยิมยกน้ำหนัก และโรงยิมเอนกประสงค์สี่แคว 6.โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์ เพื่อสำรวจความพร้อมด้านที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ โดยการจำลองที่พักนักกีฬา, ที่พักเจ้าหน้าที่, ห้องพยาบาล และห้องประสานงาน เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการพิจารณาความพร้อมต่อไป

โดยในครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมทราบความพร้อมและการเตรียมการของการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ และได้กำหนดชื่อเกมส์และสัญญลักษณ์การแข่งขัน ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพไว้ ได้แก่ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ( พ.ศ. 2569) “นครสวรรค์เกมส์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นมังกรจีน, กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ. 2569) (จัดควบคู่ต่อจากกีฬาแห่งชาติ) “สี่แควเกมส์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นภาพการบรรจบกันของต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมจุฬามณีเจดีย์, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2565) “นครสวรรค์เกมส์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นมังกรพร้อมกับสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (พาสาน) และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565) (จัดควบคู่ต่อจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ) “ชอนตะวันเกมส์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นดวงตะวันซึ่งมีสายน้ำโอบล้อมด้วยความสมบูรณ์ และในส่วนของมาสคอตนั้นจะเป็นเด็กคู่บุญขององค์เจ้าแม่กวนอิม ได้แก่ กิมท้ง เป็นเด็กผู้ชายโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง มีจิตใจร่าเริง และเง็กนึ่ง เป็นเด็กผู้หญิง มีความกตัญญู น่ารักสดใสแข็งแรง

นอกจากนี้ ได้มีแผนผลักดันให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬา (Smart Sport City) เสนอให้มีการติดตั้ง Smart pole ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นเสาที่มีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย มีสัญญาณไฟต่าง ๆ รวมทั้งเป็นไฟส่องสว่าง, มีเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยรอบ เช่น วัดความดังเสียง วัดสภาพอากาศ วัดฝุ่น PM2.5, เป็นจุดกระจายสัญญาณไวไฟ ที่ให้บริการฟรี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ, กล้องวงจรปิด, บริการให้การช่วยเหลือ สามารถขอความช่วยเหลือ ขอข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงสามารถเรียกรถโดยสารรับ-ส่ง และมีป้ายดิจิทัลที่สามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลาย เช่น ใช้โปรโมตรายการแข่งขัน, ให้ข้อมูลการเดินทาง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว แสดงระบบข้อมูลข่าวสารของการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code) รวมถึงจัดให้มีการใช้งานควบคู่กันผ่านโมบายแอปด้วย นอกจากนี้ยังมีแผนผลักดันเพื่อให้ประชาชนทั่วจังหวัดมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งทางด้านการอำนวยความสะดวก การต้อนรับดูแลที่พัก ให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ซึ่งแสดงถึงความพร้อมและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลในการสำรวจสนามจังหวัดนครสวรรค์ ไปประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ อีกครั้ง และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ต่อไป