นับถอยหลัง 9 เดือนไทยเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)

เหลือเวลาอีกเพียง 9 เดือน ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี

โดยการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าว กำหนดจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 29 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ได้แก่ Indoor Athletics, Cue Sports, Bowling, Dance Sport, Chess, Futsal, Roller Sports /Climbing, Short Course Swimming, Muay, Jujitsu, BMX Cycling, Hoop Takraw / Sepak Takraw, Kurash, Floorball, Netball, Taekwondo, Indoor Hockey, Karate, E-Sport, Badminton, Pencak Silat, Cheerleading, Sambo, Indoor Rowing, 3×3 Basketball, Kickboxing, Wrestling, Volleyball,Shooting และ 2 กีฬาสาธิต ได้แก่ Teq Football และ Air Sport – Drone racing

กรุงเทพฯ จัดแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ Dance sport, Cheerleading, Futsal, Roller sports, BMX, Cycling, Shooting, Climbing, Badminton, Net ball, Hoop Takraw/Sepak Takraw, Teq Ball, Indoor Hockey, Floor ball, Bowling, Short course swimming 25 Mtrs และ Air sport (Drone racing)

และจังหวัดชลบุรี จัดแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ Indoor Athletics, Cue sports, Chess, Pencak Silat, Indoor Rowling, Kurash, Muay, Jujitsu, Taekwondo, Karatae, Sambo, Kickboxing, Wrestling, Volleyball, 3X3 Basketball และ E-Sports