นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” การกีฬาแห่งประเทศไทย (PPPs for SAT) รุ่นที่ 1

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” การกีฬาแห่งประเทศไทย (PPPs for SAT) รุ่นที่ 1 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา