นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย(PPPs For SAT) รุ่นที่ 1

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย(PPPs For SAT) รุ่นที่ 1 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา