นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสวัสดิการกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์ บุคคลในวงการกีฬามวยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2563

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสวัสดิการกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์ บุคคลในวงการกีฬามวยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา