นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใน กกท. ภาค 3

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใน กกท. ภาค 3 โดยมี นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน, นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 3, พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. ภาค 3 เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา