นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใน กกท. ภาค 1

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใน กกท. ภาค 1 ร่วมด้วย นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค, นายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานกกท.ภาค1(ชลบุรี) ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563