นายนพดล เกิ้งบุรี ผอ.กกท.ภาค 5 พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมด้วย ทั้งจุดฝึกซ้อมที่ อ.แม่สะเรียงและ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

นายนพดล เกิ้งบุรี ผอ.กกท.ภาค 5 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบลงทุน งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเงินสำรองของ กกท.ในส่วนภูมิภาคของ กกท.ภาค 5 ตรวจเยี่ยมนักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในชนิดกีฬากรีฑา แบดมินตัน เรือพาย ปันจักสีลัตและวอลเลย์บอลชายหาด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา โดยมี นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมด้วย ทั้งจุดฝึกซ้อมที่ อ.แม่สะเรียงและ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน