นายนพดล เกิ้งบุรี ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ในสังกัดสำนักงาน กกท.ภาค 5 จำนวน 15 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สบันงาโฮสเตล จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้มีการจัดงานมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการของ นางอมร อายุปัน ผอ.กกท.จ.เชียงราย

นายนพดล เกิ้งบุรี ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ในสังกัดสำนักงาน กกท.ภาค 5 จำนวน 15 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สบันงาโฮสเตล จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้มีการจัดงานมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการของ นางอมร อายุปัน ผอ.กกท.จ.เชียงราย อีกด้วย เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563