นายประชุม บุญเทียม ผอ.ฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) และมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติในรูปแบบ NTC และมาตรฐานศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563

นายประชุม บุญเทียม ผอ.ฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) และมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติในรูปแบบ NTC และมาตรฐานศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา