นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา