นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการ กกท. เข้าชมนิทรรศการ “พลังมหัศจรรย์ มิ่งขวัญราชันกีฬาไทย” ซึ่งนำเสนอพระอัจฉริยะภาพด้านกีฬาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการ กกท. เข้าชมนิทรรศการ “พลังมหัศจรรย์ มิ่งขวัญราชันกีฬาไทย” ซึ่งนำเสนอพระอัจฉริยะภาพด้านกีฬาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณถนนสนามไชย เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา