นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี