นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรมสวัสดิการทหารเรือ กองทัพเรือ และพาเยี่ยมชมสนามแข่งขันกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรมสวัสดิการทหารเรือ กองทัพเรือ และพาเยี่ยมชมสนามแข่งขันกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา