นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท ฝ่ายบริหาร เข้าชมนิทรรศการ พลังมหัศจรรย์มิ่งขวัญราชันกีฬาไทย ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ บริเวณถนนสนามไชย

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท ฝ่ายบริหาร เข้าชมนิทรรศการ พลังมหัศจรรย์มิ่งขวัญราชันกีฬาไทย ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ บริเวณถนนสนามไชย