นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการศึกษาด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์การเยียวยานักกีฬา สมาคมกีฬา บุคลากรทางกีฬา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการศึกษาด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์การเยียวยานักกีฬา สมาคมกีฬา บุคลากรทางกีฬา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา