นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเสวนาและติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายวิทยาศาตร์การกีฬาภายในภาค 2

นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเสวนาและติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายวิทยาศาตร์การกีฬาภายในภาค2 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน2563 และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี