นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ หัวหน้างาน พนักงาน กกท.ภาค2 จัดงานมุทิตาจิต/มอบของที่ระลึก

นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ หัวหน้างาน พนักงาน กกท.ภาค2 จัดงานมุทิตาจิต/มอบของที่ระลึกให้กับ นายปราโมทย์ สุขพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีและ ว่าที ร.ต.สกล เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม