นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี และนายจิตร์ติพนธ์ สัตตะพันธ์คีรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ให้การตอนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตรวจดูสถานที่เพื่อของบประมาณก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภอและระดับตำบล ณ สนามกีฬาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี และนายจิตร์ติพนธ์ สัตตะพันธ์คีรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ให้การตอนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตรวจดูสถานที่เพื่อของบประมาณก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภอและระดับตำบล ณ สนามกีฬาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์