นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 3 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดสำนักงาน กกท. ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 3 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดสำนักงาน กกท. ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่โรงแรมเดอะริช โฮเท็ล จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา