นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา (sport complex) ที่บริเวณบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา (sport complex) ที่บริเวณบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา