นายเดช ใจกล้า ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าจำนวน 200 ชิ้นให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นายเดช ใจกล้า ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าจำนวน 200 ชิ้นให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา