นาย​พิพัฒน์​ รัชกิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​การประชุมมาตรการเยียวยานักกีฬาและสมาคมกีฬาต่างๆ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม​ 2​ กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​

นาย​พิพัฒน์​ รัชกิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​การประชุมมาตรการเยียวยานักกีฬาและสมาคมกีฬาต่างๆ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม​ 2​ กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา