บริจาคโลหิต…การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา การกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 56

บริจาคโลหิต…การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา การกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 56 ที่บริเวณห้องโถงชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา