“บุรีรัมย์ ” ยกระดับเสนอเป็น Buriram Smart Games ในการเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอความเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2568) โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายปัญญา หาญลำยวง กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ คณะผู้แทนของกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดฯ ร่วมประชุมการนำเสนอ ณ ห้องประชุม ฟังชั่นรูม โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทาง จ.บุรีรัมย์ ได้นำคณะกรรมการฯ เดินทางไปสำรวจสนามที่ใช้เตรียมรองรับการแข่งขันฯ ซึ่งประกอบด้วย สนามกีฬา อบจ.เขากระโดงสเตเดี้ยม(พิธีเปิด-ปิด) สนามช้างอารีน่า โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม(กีฬายกน้ำหนัก) หอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (กีฬาฟันดาบ) สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสุดท้ายโรงแรมพารามา และบุรีรัมย์รีสอร์ท ที่ใช้สำหรับเป็นที่พักนักกีฬา

เวลา 10.00 น. ของวันที่ 7 ธ.ค. เป็นการประชุมนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมทราบความพร้อมและการเตรียมการของการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ โดยทางจังหวัดฯ ได้นำเสนอความพร้อมเพิ่มเติมพิเศษ 9 ด้าน ประกอบด้วย 1.จังหวัดฯ จัดทำแผนพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ.2564-2568 และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ เพื่อให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องภายในจังหวัด และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 2.จัดโรงแรมให้เป็นที่พักนักกีฬา 3.จัดศูนย์บริการนักกีฬาครบวงจร ทุกสนามแข่งขัน 4.บริการน้ำดื่มฟรีตลอดการแข่งขัน 5.บริการรถโดยสารรับ-ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ระหว่างที่พัก สนามแข่งขัน สถานที่ท่องเที่ยว 6.จัดให้มีหน่วยอาสาบริการเจ้าบ้านที่ดี (Ask Me) 7.จัดการแข่งขันด้วยระบบอัจฉริยะ(Buriram Smart Games) โดยใช้แอปพิเคชั่นเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งหมด 8.จัดมวลชนเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน 9.จัดกิจกรรมกีฬาต่อเนื่อง โดยจังหวัดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันในการจัดกีฬาแห่งชาติในปี พ.ศ.2567

คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะกับจังหวัดฯ ให้จัดทำข้อมูลให้ชัดเจน ให้ดูถึงความเหมาะสมในการจัดสนามแข่งขัน และที่พักนักกีฬา ซึ่งทางจังหวัดฯ จัดให้มีการกระจายสนามแข่งขันและที่พักนักนักกีฬามากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการการแข่งขัน รวมไปถึงรถรับส่งนักกีฬาอีกด้วย นอกจากนี้อยากให้จังหวัดนำแนวทางการจัดการแข่งขันอย่างโมโตจีพี บุรีรัมย์มาราธอน มาใช้ในการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย ซึ่งยังมีเวลาอีก 2 สัปดาห์ ทางจังหวัดสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการได้อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(บอร์ด กกท.) ต่อไป.