ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาสระว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน อาคาร 8 (สระนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาสระว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน อาคาร 8 (สระนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

13 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ