ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ