ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ เดือน (๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ เดือน (๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

3 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ