ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผลิตรายการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างผลิตรายการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

18 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ