ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

10 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ