ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล), รถบรรทุก (ดีเซล), ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ และรถยนต์ประจำตำปหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล), รถบรรทุก (ดีเซล), ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ และรถยนต์ประจำตำปหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 12 ที่นั่ง