ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง สั่งปิดสถานที่และมาตรการการควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)