ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ และผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ และผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ประกาศ กกท. เรื่องการรับสมัครเข้ารับเลือก