ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ (นักบริหาร ระดับ 9)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ (นักบริหาร ระดับ 9)

ประกาศวันที่

17 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ