ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายโครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

นโยบายโครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ฯ ของ คกก.กกท.