ประกาศขอบเขตของงานการจัดจ้างจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้สนับสนุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี ประจำปี 2563

TOR จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โมโจจีพี 2020