ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างสร้างฟลอร์แข่งขันยูโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR จัดจ้างสร้างฟลอร์แข่งขันยูโด