ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อฉากกั้น (Patition) แบบมีกล่องกันกระแทกด้านล่างแบบแผงกระจกขัดลาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ของฝ่ายการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อฉากกั้น (Patition) แบบมีกล่องกันกระแทกด้านล่างแบบแผงกระจกขัดลาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ของฝ่ายการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 1. TOR