ประกาศขอบเขตงานการจ้างผลิตสื่อสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพและสวัสดิการกีฬามวย

ประกาศเรื่อง

ประกาศขอบเขตงานการจ้างผลิตสื่อสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพและสวัสดิการกีฬามวย

ประกาศวันที่

20 ตุลาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ